Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek od 1 lipca 2016

Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmieniająca Ordynację podatkową, nakłada dodatkowe obowiązki na podatników. Obowiązki wiążą się z wprowadzeniem tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej organy podatkowe będą uprawnione do żądania od podatników prowadzących swoje księgi przy użyciu programów komputerowych przekazania całości lub części ...

Czytaj całość

Wszystkich wpisów: 126