Cennik materiałów i usług

obowiązuje od 1 stycznia 2024r.
1. Wdrażanie systemów użytkowych
godz.  258 zł 
2. Programowanie, usługi wykonywane w dni wolne oraz w dni robocze po godz. 15 godz.  322 zł 
3. Koszty przejazdów - stawka za 1 km km  1,15 zł 
4. Koszty przejazdów - czas godz.  129 zł 
5. Opłata za zdalne połączenie szt.  129 zł 

Uwagi

  1. Wszystkie ceny zostały podane w wartości netto i należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę VAT.
  2. Za najmniejszą jednostkę rozliczeniową czasu pracy przyjmuje się 0,5 godziny z wyjątkiem pierwszej godziny pracy. 
  3. Usługa ekspresowa realizowana w dniu zgłoszenia jest powiększona o 50% ceny podstawowej. 
  4. Rabaty zastosowane przy zakupie prawa użytkowania systemu oraz zasady rozliczania dojazdu są określone w warunkach sprzedaży licencji. 
  5. Użytkownicy wersji 1-stanowiskowej mogą zakupić wersję sieciową sukcesywnie po jednym stanowisku, zaczynając od dwóch; cena każdego kolejnego stanowiska sieciowego wynosi 10% ceny wersji sieciowej. 
  6. Wszystkie systemy objęte są konserwacją (pakiet usług zapewniający stały nadzór autorski nad prawidłowym działaniem w zakresie norm prawnych i postępu technicznego) rozliczaną ryczałtowo od aktualnej w danym roku ceny licencji z możliwością wyboru okresu jej regulowania: opłata miesięczna - 2%, opłata kwartalna - 5,5%.
  7. Standardowo cena wersji sieciowej obejmuje 5 stanowisk.
  8. Systemy mogą być zakupione w wersjach z ograniczeniem baz danych z rabatami:
  KPWin
od ilości pracowników
KFWin
od ilości kont bilansowych
HTWin / Fakturowanie
od ilości indeksów
STWin
od ilości środków trwałych
mikro 75% 20 750 100 100
mini 50% 50 1500 200 200
midi 25% 100 3000 400 400