Nowa struktura JPK VAT od 1 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów zaktualizowało 28 października br. strukturę JPK VAT. Z opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów broszury informacyjnej wynika, że od 1 stycznia 2017r. przedsiębiorcy będą wysyłać ewidencję VAT w formacie JPK tylko w jednym pliku i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że pliku JPK nie można wysłać pocztą tradycyjną na nośniku danych (CD,DVD). Dodatkowo pojawi się możliwość składania korekty JPK (aktualnie brak takiej możliwości, w praktyce uważano za korektę ostatni wysłany plik w danym okresie rozliczeniowym). W części dotyczącej sprzedaży wprowadzono dodatkowo numer kontrahenta, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Przypominam, że przygotowanie danych do przekazania jest realizowane wyłącznie w wersjach Windows (KFWin, Fakturowanie i HTWin) przez nowy moduł JPK.

Jednocześnie informuję, że rozpoczęliśmy prace w systemie KFWin związane z przygotowaniem pliku JPK VAT w nowej strukturze.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządujpk