Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

8 grudnia br. zacznie obowiązywać większość zmian przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Ustawa nałoży obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy. Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2022 r. należy złożyć do 2 maja 2023 r.

Czytaj całość

Elektroniczne potwierdzenie sald w EWD - zakup z rabatem

Do przeprowadzenia inwentaryzacji należności proponujemy skorzystać z modułu EWD. Za pomocą tego modułu nie tylko dokonamy wysyłki elektronicznego potwierdzenia sald, ale również damy możliwość elektronicznej odpowiedzi każdemu kontrahentowi. Zakup modułu EWD w terminie do 30 listopada br. objęty jest dodatkowym 20% rabatem.

Czytaj całość

Obowiązkowe e-faktury od 1 stycznia 2024 r.

17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur.

Czytaj całość

Nowy JPK_V7M(2) w systemie KFWin

System KFWin od wersji 2.18.05.01 zawiera zmiany w zakresie nowej struktury JPK VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Od okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 roku JPK_VAT z deklaracją i ewentualne korekty okresów od stycznia 2022 roku należy składać według wzoru formularza JPK_V7M(2).

Czytaj całość

Zatory Płatnicze w systemie KFWin

Przypominam, że 31 stycznia 2022 r. upływa termin na złożenie sprawozdania o stosowanych w 2021 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. System KFWin przygotowuje dedykowane raporty zobowiązań i należności do sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w module Zatory Płatnicze.

Czytaj całość

Wszystkich wpisów: 30