Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo,

1 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.
Zmian jest bardzo dużo, a ich głównym celem jest przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT.

Nowelizacja ustawy przewiduje rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem jest np. platyna, złoto, srebro, procesory czy usługi budowlane. 
Zmienione zostaną zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni.
Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT – z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
Ustawa wprowadza dodatkowo obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT.
Zostanie on wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:
-    obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, 
-    będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
-  obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

Uprzejmie informuję, że przygotowanie deklaracji VAT do wysyłki elektronicznej jest realizowane w systemie księgowym KFWin poprzez moduł eVAT. 
Firmy zainteresowane nowym rozwiązaniem, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarząduvat