Komunikat dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego KPWin oraz PŁACE DOS

Dotyczy:
1.    Obliczania zaliczek na podatek dochodowy,
2.    Kwoty minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2017,
3.    Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
4.    Współczynnika do ekwiwalentu za urlop na rok 2017,
5.    Skali podatkowej na rok 2017,
6.    Formularzy PIT-11, PIT- 40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R.

Szanowni Państwo,
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.07.01.
Wersja zawiera zmiany w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek (ulga podatkowa) dla podatników, u których dochód przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej zgodnej z ustawą 
z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1926).
Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników pobierających wersję z Internetu. 

W systemie KPWin należy:

1.    Przed tworzeniem dochodów m-ca stycznia 2017 (dotyczy list płac, umów i rachunków) należy uzupełnić słownik ”Parametry miesiąca” i Parametry roku”.

2.    Aktualizacji słowników dokonujemy wybierając moduł Serwis-> Słownik-> Aktualizacja i odpowiednio pkt.1 i pkt.2.

2.1.     Dodając styczeń 2017 do słownika miesiąca system podpowiada minimalne wynagrodzenie - kwotę 2 000,00 zł., pozostałe wartości nie ulegają zmianie.

2.2.     Dodając rok 2017 do słownika roku system podpowiada:

a)    Prognozowane wynagrodzenie miesięczne wykorzystywane do ograniczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które na rok 2017 wynosi 4 263,00 .

b)    Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, który na rok 2017 wynosi 20,83.

c)    Wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, która dla dochodów uzyskanych w roku 2017 wynosi 15 395,04 zł.

3.    Aktualne wzory formularzy dla deklaracji podatkowych składanych za rok 2016: PIT-11(23), PIT-40 (22), PIT-8AR (6), PIT-4R (6), PIT-8C (8) i PIT-R (18).

Na naszej stronie internetowej dostępna jest również nowa wersja systemu płacowego PŁACE-DOS 17.10.31.

W systemie PŁACE-DOS należy:

1.     Podczas rozliczania dochodów miesiąca grudnia 2016 system automatycznie podpowiada procent podatku dochodowego, kwotę ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodów dla roku 2017 (żadna z tych wartości nie ulega zmianie).

2.     Podczas zakładania miesiąca styczeń 2017 w słowniku kalendarza (SERWIS -> SŁOWNIKI -> KALENDARZ) należy zmienić kwotę minimalnego wynagrodzenia
na 2
 000,00 .

  1. W pkt. 6 parametrów instalacyjnych ZUS-u należy wpisać kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwota ta wynika z ustawy budżetowej na 2017 r. i wynosi 4 263,00 .
  2. W punkcie 8 parametrów instalacyjnych Urlopy, należy wpisać współczynnik do ekwiwalentu za urlop, który na rok 2017 wynosi 20,83.
  3. W punkcie 13 parametrów instalacyjnych Skala podatkowa do PIT-40 należy zmienić kwotę podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, która dla dochodów uzyskanych w roku 2017 wynosi 15 395,04 zł.
  4. W punkcie 14 parametrów instalacyjnych Zaokrąglenia i podatki wartości pozostają bez zmian.
  5. Aktualne wzory formularzy dla deklaracji podatkowych składanych za rok 2016: PIT-11(23), PIT-40 (22), PIT-8AR (6), PIT-4R (6), PIT-8C (8) i PIT-R (18).

Przypominamy, że do wygenerowania deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-40 za rok 2016 w formie elektronicznej służy moduł e-PIT, który utworzy pliki w wymaganym formacie xml do Urzędu Skarbowego.
Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.

Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów: 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu