Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym

Szanowni Państwo,
Przypominam, że Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne przechowywanie danych systemu rachunkowości np. systemu KFWin. 

Opis zasad, jakie w tym zakresie obowiązują, powinien być elementem dokumentacji polityki rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, opis powinien zawierać m.in. przedstawienie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 

W dokumentacji polityki należy określić, czy w jednostce obowiązuje przechowywanie dokumentów elektronicznych, czy są one umieszczone na serwerze własnym, zewnętrznym czy w chmurze np. faktur sprzedaży i zakupu w systemie Archiwum Dokumentów (ADU). 

Należy wskazać, przynajmniej w podstawowym zakresie, jakie rozwiązania zostały przyjęte w celu ochrony i zabezpieczenia tych danych, np. zasady systematycznego tworzenia rezerwowych kopii zbiorów danych. 

Trzeba opisać, w jaki sposób zapewniono ochronę programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, jakie stosuje się rozwiązania programowe i organizacyjne chroniące przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.

Powyższe zagadnienia zostały opisane w dokumentacji systemu KFWin.

W przypadku zainteresowania powyższymi zagadnieniami, proszę o kontakt z naszymi konsultantami.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu