Szkolenie 18 kwietnia 2018r. - RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny akt prawny, który zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.
RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w odmienny sposób niż dotychczas.

Dane, które są przetwarzane w związku z działalnością przedsiębiorców, mogą dotyczyć wielu kategorii osób. Obejmują nie tylko dane osobowe klientów czy potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi, lecz także dane pracowników, byłych pracowników, kandydatów do pracy, przedstawicieli kontrahentów, użytkowników stron internetowych czy też innych grup osób, których dane osobowe mogą być potrzebne przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością.
Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zapraszamy 18 kwietnia 2018r. 
na szkolenie - RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zorganizowane dla Użytkowników systemów Agrobex Info.

Termin szkolenia:
18 kwietnia 2018r. (środa) w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia:
1. RODO – wprowadzenie (cel, zakres obowiązywania, kontekst, terminy)
2. Co obejmują „dane osobowe”? Kiedy dochodzi do ich „przetwarzania”?
3. Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem? Warunki.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych.
5. Zgoda osoby, której dane są przetwarzane – kiedy jest niezbędna? W jaki sposób powinna zostać udzielona?
6. Uczestnicy procesu, ich prawa i obowiązki:
   -  osoba, której dane dotyczą
   -  administrator
   -  podmiot przetwarzający
   -  inspektor ochrony danych
   -  krajowy organ nadzorczy
7. Naruszenie przepisów RODO:
   -  obowiązek zgłaszania naruszeń,
   -  kary pieniężne,
   -  środki ochrony prawnej dla osób, których prawa zostały naruszone.
8. Kodeksy postępowania i mechanizm certyfikacji.
9. Obszary pozostawione kompetencji państw członkowskich.
10.Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – zakres, etap procesu legislacyjnego.

Szkolenie poprowadzi:
Ewelina Buczkowska
Doradca podatkowy
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Miejsce szkolenia:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin - sala B
Poznań
ul. Węgorka 20

Koszt szkolenia:
490 zł + VAT (zgłoszenia do 30.03.2018r.)
550 zł + VAT (zgłoszenia od 31.03.2018r.)

Koszt obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat, parking strzeżony.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać do 13 kwietnia 2018r.:
- poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: agrobex.info/szkolenia
- e-mailem: biuro@agrobex-info.pl
- telefonicznie: 61 84 64 100

O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu będzie rozliczana fakturą na podstawie zgłoszenia – proszę nie wpłacać zaliczek.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed szkoleniem, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń.

Zapraszając do uczestnictwa w szkoleniu, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Leszek Nowak