Sprawozdanie GUS Z-12 za 2018 r.

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że przygotowaliśmy w systemie kadrowo – płacowym KPWin dodatkowy moduł Sprawozdanie Z-12 za 2018r. za pomocą, którego możliwe jest wytworzenie danych potrzebnych do wypełnienia sprawozdania GUS o strukturze wynagrodzeń według zawodów.


Ze względu na skalę trudności badania Z-12, oferujemy pomoc w sporządzeniu sprawozdania.

Usługa jest dostępna w 2 wariantach:

1. W wersji podstawowej, która zawiera następujące czynności:

a)    Instalację aplikacji GUS Z-12 Off-Line

b)    Instalację modułu w systemie KPWin

c)    Wylosowanie pracowników i wygenerowanie danych do Z-12

2. W wersji rozszerzonej, która zawiera następujące czynności

a)    Instalację aplikacji GUS Z-12 Off-Line

b)    Instalację modułu w systemie KPWin

c)    Wylosowanie pracowników i wygenerowanie danych do Z-12

d)    Analizę, weryfikację i korektę błędów oraz skompletowanie badania

e)    Przygotowanie sprawozdania do wysłania.

Koszty:

Przygotowanie sprawozdania Z -12 w zależności od liczby pracowników:

 

L.p.

Liczba pracowników
w badaniu

Czas realizacji

wersja podstawowa

Czas realizacji

wersja rozszerzona

1.

do 20 pracowników

1

2

2.

do 50 pracowników

2

3

3.

do 100 pracowników

3

4

4.

do 250 pracowników

4

5

5.

do 500 pracowników

4

7

6.

do 1000 pracowników

5

8

7.

do 5000 pracowników

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

8.

Pow. 5000 pracowników

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia


Koszt sporządzenia zostanie ustalony jako iloczyn godzin i aktualnej stawki za 1 godzinę (168 zł)


Uwaga:
warunkiem niezbędnym do prawidłowego sporządzenia Sprawozdania Z-12 jest kompletność danych w systemie KPWin, między innymi w zakresie: stażu pracy, czasu pracy oraz zastosowana kwalifikacja zawodów dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

Czas realizacji nie obejmuje korekt spowodowanych brakiem danych w KPWin.

Wszystkie w/w ceny podane są w wartości netto i należy doliczyć do nich stawkę 23% podatku VAT.

Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem z usługi przygotowania sprawozdania Z-12 proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu wizyty konsultanta.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu