Sprawozdanie GUS Z-12 za 2018 należy złożyć do 31 marca br.

Szanowni Państwo,

Pracodawcy, którzy zostali wylosowani przez GUS, są zobligowani do przekazania w terminie do 31 marca 2018 r. sprawozdania Z-12.


Jednocześnie przypominam, że przygotowaliśmy w systemie kadrowo – płacowym KPWin dodatkowy moduł  Sprawozdanie Z-12 za 2018r. za pomocą, którego możliwe jest wytworzenie danych potrzebnych do wypełnienia sprawozdania GUS o strukturze wynagrodzeń według zawodów.


Ze względu na skalę trudności badania Z-12, oferujemy pomoc w sporządzeniu sprawozdania.


Usługa jest dostępna w 2 wariantach podstawowej i rozszerzonej.


Warunkiem niezbędnym do prawidłowego sporządzenia Sprawozdania Z-12 jest kompletność danych w systemie KPWin, między innymi w zakresie: stażu pracy, czasu pracy oraz zastosowana kwalifikacja zawodów dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem z usługi przygotowania sprawozdania Z-12 proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu wizyty konsultanta.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu