Split payment od 1 kwietnia 2018r.

Szanowni Państwo,
We wtorek 19 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Na czym to polega
Split payment będzie polegał na tym, że kupujący będzie przelewał na zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. Natomiast równowartość podatku VAT przekaże na specjalne konto – rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, jednak dostęp do nich będzie ograniczony. Podatnik będzie mógł realizować nimi zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Na początku split payment ma być dobrowolny.
Mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i ich części.

Dla kogo rachunek bankowy VAT
W praktyce każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek, dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności).
Podzielona płatność będzie stosowana wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji tzw. B2B. Pozostanie bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Nowe przepisy mają wejść w życie
1 kwietnia 2018r.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem odpowiednich zmian wyłącznie w wersjach Windows (KFWin, Fakturowanie i HTWin).
Firmy posiadające systemy w wersji DOS, zainteresowane nowym rozwiązaniem, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów przejścia na wersję Windows.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu