Pracownicze Plany Kapitałowe - szkolenie 21 maja 2019r.

Szanowni Państwo
Zapraszamy na szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), zorganizowane dla Użytkowników systemów Agrobex Info.
Termin szkolenia:
21 maja 2019r. (wtorek) w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia:
1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  - Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji 
  - Kopie dokumentów pracowniczych 
  - Nowy podział akt osobowych
  - Nowe obowiązki związane z ewidencją czasu pracy
  - Digitalizacja dokumentacji pracowniczej
  - Obowiązywanie nowych przepisów
2. Pracownicze Plany Kapitałowe
  - Podstawowe założenia i definicje
  - Stosowanie ustawy PPK do podmiotów zatrudniających
  - Etapy wprowadzania PPK w organizacji
  - Wybór instytucji finansowej do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
  - Wysokość wpłat
  - Zasady ponoszenia wpłat do PPK
  - Obowiązki informacyjne
  - Zasady wypłat środków
  - Sankcje karne
3. Sesja pytań i odpowiedzi
4. Prezentacja modułu PPK w systemie KPWin

Szkolenie poprowadzi:
Katarzyna Małaniuk
Radca prawny
Rödl & Partner Kancelaria Prawna sp. k.

Miejsce szkolenia:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin - sala B
Poznań
ul. Węgorka 20

Koszt szkolenia:
490 zł + VAT (zgłoszenia do 7.05.2019r.)
550 zł + VAT (zgłoszenia od 8.05.2019r.)
zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych (pobierz oświadczenie)

Koszt obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, parking strzeżony.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać do 17 maja 2019r.:
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: agrobex.info/szkolenia
e-mailem: biuro@agrobex-info.pl
telefonicznie: 61 84 64 100

O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu będzie rozliczana fakturą na podstawie zgłoszenia – proszę nie wpłacać zaliczek.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed szkoleniem, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń.

Zapraszając do uczestnictwa w szkoleniu, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarząduppk