Pracownicze Plany Kapitałowe - nowy moduł w systemie kadrowo-płacowym KPWin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kończymy prace nad nowym modułem PPK w systemie kadrowo-płacowym KPWin.

Kluczowe funkcje nowego modułu PPK:

·        ewidencja danych uczestnika PPK

·        comiesięczne naliczanie składek

·        przesłanie informacji do wybranej instytucji finansowej

Przypominamy,że od 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 4 października 2018 o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która stopniowa obejmie wszystkie podmioty:Nowe przepisy w pierwszej kolejności dotyczą podmiotów zatrudniających
na dzień 31 grudnia 2018r. co najmniej 250 osób i określają dla pracodawcy nieprzekraczalne terminy na:
·        do 25.10.2019 r. – wybór i podpisanie umowy o zarządzanie PPK,
·        do 12.11.2019 r. – podpisanie umowy o prowadzenie PPK. 

Planowany termin zakończenia prac i udostępnienie wersji  - II połowa lipca 2019r. 


Firmy zainteresowane prosimy o kontakt z konsultantami w celu ustalenia harmonogramu wdrożenia zmian w programie. 


Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia. 

Z poważaniem 
Leszek Nowak 
Prezes Zarząduppk