Portal Inwentaryzacyjny - mobilny spis z natury w STWin

Szanowni Państwo
Przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkiem kierownika jednostki, także jednostki sektora finansów publicznych. 
Nie można z niej zrezygnować, a obowiązek jej przeprowadzenia wynika z art. 26–27 ustawy o rachunkowości. 

Do dokonania inwentaryzacji środków trwałych można zastosować jedną z trzech metod:
  • Spis z natury - to najczęściej stosowany sposób. Używa się go do składników mierzalnych, policzalnych i polega na ich dokładnym przeliczeniu;
  • Potwierdzenie sald - polega na dwustronnym potwierdzeniu stanów księgowych pasywów i aktywów między kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami. Tę metodę stosuje się tylko, jeśli własne środki trwałe znajdują się u innych osób, firm, przedsiębiorstw oraz obce środki trwałe są w posiadaniu firmy;
  • Weryfikacja stanu ewidencyjnego - tego sposobu używa się do środków trwałych, do których dostęp jest z jakichś powodów utrudniony (na przykład są to grunty oraz prawa do nieruchomości). Opiera się na porównywaniu stanów księgowych w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych.
Inwentaryzację można rozpocząć 1 października br. i należy zakończyć do 15 stycznia 2022 r.

W celu usprawnienia przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych (wyposażenia) metodą spisu z natury, proponujemy skorzystać z oferty na mobilny system Portal Inwentaryzacyjny, działający jako uzupełnienie systemu STWin poprzez moduł Mobilny Kod Kreskowy.

Zainteresowanych nowym rozwiązaniem zapraszam do zapoznania się z jego opisem:

Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem lub wyceną modułu, proszę o kontakt.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu