Polski Ład – kolejna nowelizacja przepisów w KPWin

Szanowni Państwo,
W dniu 24.02.2022 została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza kolejne zmiany zasad naliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych między innymi ustawowy mechanizm podwójnego liczenia zaliczek na PIT wg zasad 2021 oraz 2022.
Ustawa jest dostępna na stronie https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1960_u.htm
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.11.04.
W ramach aktualizacji wynikającej z umowy serwisowej zostały wprowadzone następujące zmiany:
- nowa parametr w słowniku „Parametry roku” w zakładce Wynagrodzenia:

- możliwość stosowania porównania wysokości zaliczek na podatek z hipotetycznym naliczaniem wg zasad 2021
   Nowa funkcjonalność pozwala podczas tworzenia list płac lub rachunków zleceń na uruchomienie mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na PIT wg zasad 2021 i 2022,     zastosowaniu wariantu korzystniejszego dla podatnika z automatycznym rozliczeniem nadwyżki lub ujemnej różnicy.
- możliwość złożenia nowego oświadczenia wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru przekazania zaliczki

Dla podatników, którzy złożą oświadczenie zaliczki na podatek naliczane są tylko wg zasad 2022r.

Dodatkowo podczas instalacji nowej wersji automatycznie zostanie wprowadzony pakiet
 zmian, które umożliwią przygotowanie list płac na wypłatę nadwyżki pobranych zaliczek od początku 2022r. lub rozliczyć na koniec roku podatki zgodnie z zapowiedziami MF. Wprowadzone zmiany nie są ujęte w ramach umowy serwisowej i zostaną rozliczone w formie jednorazowej opłaty w marcu 2022.

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej, proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.
Ze względu na panującą pandemię COVID-19 preferujemy wykonywanie usług w formie zdalnej.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu