Nowe raporty ZUS RPA w systemie KPWin

Szanowni Państwo,
Płatnicy składek od 1 stycznia 2019r. zostali zobowiązani do przekazywania w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy dodatkowego raportu ZUS RPA.
Raport ZUS RPA zawiera następujące informacje:
·  kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
·  kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
· kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
· kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest należna za inny okres.
Na naszej stronie internetowej dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo - płacowego KPWin 1.08.18, która umożliwi generowanie raportów.
Użytkowników, u których powstał obowiązek przygotowania nowych raportów, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu