Moduł Banki Plus w systemie KFWin

Szanowni Państwo,

1 września 2019 r. weszła w życie ustawa VAT z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018). W wyniku zmian w art. 96b, został utworzony jeden wykaz podatników VAT tzw. Biała Lista.
Natomiast 1 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy VAT z 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520) w wyniku których, zlikwidowane zostało odwrotne obciążenie i wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (załącznik nr 15 ustawy).

Zapłata za fakturę z mechanizmem podzielonej płatności musi być regulowana przelewem z wykorzystaniem Split Payment.

Wprowadzony został również obowiązek weryfikacji rachunków bankowych na tzw. Białej Liście podatników VAT. Dodatkowo od 1 stycznia br. zmiany ustawy CIT/PIT wprowadziły również sankcje z tytułu zapłaty na rachunek spoza Białej Listy.

Do realizacji nowych zadań w systemie finansowo – księgowym KFWin już w październiku 2019 r. został przygotowany moduł Banki Plus. 

Moduł Banki Plus jest stosowany podczas:
  • przygotowania przelewu,
  • automatycznego pobierania rachunków bankowych wskazanego kontrahenta (nie dotyczy rachunków wirtualnych),
  • zapamiętywania statusu kontroli rachunku podczas realizacji procesu przygotowania przelewu wraz z unikalnym ID weryfikacji,
  • prezentacji listy przelewów za wskazany dokument wraz zapamiętanymi ID weryfikacji.
Moduł Banki Plus jest włączony dla wszystkich użytkowników systemu KFWin, korzystających z modułu Banki. 
Ze względu na trwające do końca roku 2019 prace nad Białą Listą, zmiany w module Banki Plus były również realizowane do końca ubiegłego roku.
Moduł Banki Plus objęty jest opłatą licencyjną, która zostanie naliczona w styczniu br.
Od modułu Banki Plus naliczana jest opłata konserwacyjna.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu