Komunikat dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego KPWin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.10.05 z 30.12.2019r.
Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników pobierających wersję z Internetu.

W systemie KPWin należy:

 1. Przed tworzeniem dochodów m-ca stycznia 2020 (dotyczy list płac, umów i rachunków) należy uzupełnić słownik ”Parametry miesiąca i Parametry roku”.

 2. Aktualizacji słowników dokonujemy wybierając moduł Serwis-> Słownik-> Aktualizacja i odpowiednio pkt.1, pkt.2 i pkt.3

  1. Dodając styczeń 2020 do słownika miesiąca system podpowiada minimalne wynagrodzenie - kwotę 2600,00 zł., pozostałe wartości nie ulegają zmianie.

  2. Dodając rok 2020 do słownika roku system podpowiada na kolejnych zakładkach:

   Wynagrodzenia


   Umowy


   Skala podatkowa na rok 2020


   Uwaga:

   Zmiana obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Od stycznia 2020 w miesiącu przekroczenia pierwszego progu w danym zakładzie pracy pracodawca powinien naliczyć podatek 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, natomiast od kwoty nadwyżki powinien naliczyć 32% podatku.
   Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona w kolejnej wersji w  styczniu 2020 r. ,  do tego czasu prosimy o ręczną korektę naliczonej zaliczki na podatek lub wprowadzenie 32% podatku na kartotece pracownika przed tworzeniem wypłaty.

  3. W słowniku urzędów skarbowych proszę zaktualizować nr rachunku i wprowadzić indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy)


 3. Aktualne formularze deklaracji podatkowych za 2019: PIT-8AR (8), PIT-4R (9)
 4. Formularze deklaracji podatkowych za 2019: PIT-11(25), PIT-R (20) zostaną udostępnione w kolejnej wersji systemu (planowany termin do 10.01.2020r.)

  Uwaga:

  W dniu 12.12.2019r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które wprowadziło skomplikowane rozliczenia dla osób zwolnionych z PIT do ukończenia 26 roku życia.

  Prosimy o weryfikację danych na PIT szczególnie dla osób do ukończenia 26 roku życia z PPK.

 5. Przypominamy, że informacje podatkowe: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R za rok 2019 należy przesłać do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia 2020r.

Wzorem lat poprzednich, wszystkie w/w formularze zostały przygotowane w aktualnie obowiązującym formacie xml, który umożliwia współpracę z programami do przekazywania  deklaracji drogą elektroniczną.

Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.

Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej, proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu
pit