Komunikat dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego KPWin

Szanowni Państwo,
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.08.02.
Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników pobierających wersję z Internetu.

W systemie KPWin należy:

1.    Przed tworzeniem dochodów m-ca stycznia 2018 (dotyczy list płac, umów i rachunków) należy uzupełnić słownik ”Parametry miesiąca” i Parametry roku”.

2.    Aktualizacji słowników dokonujemy wybierając moduł Serwis-> Słownik-> Aktualizacja i odpowiednio pkt.1 i pkt.2.

2.1.     Dodając styczeń 2018 do słownika miesiąca system podpowiada minimalne wynagrodzenie - kwotę 2100,00 zł, pozostałe wartości nie ulegają zmianie.

2.2.     Dodając rok 2018 do słownika roku system podpowiada:

a)    Prognozowane wynagrodzenie miesięczne wykorzystywane do ograniczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które na rok 2018 wynosi 4 443,00 zł.

b)    Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, który na rok 2018 wynosi 20,92.

      3.    Skala podatkowa na rok 2018 bez zmian w stosunku do wartości z 2017, zmiana dotyczy tylko wysokości limitu zastosowania 50% kosztów uzyskania.

      4.    Aktualne wzory formularzy dla deklaracji podatkowych składanych za rok 2017: PIT-11(23), PIT-8AR (6), PIT-4R (6), PIT-8C (8) i PIT-R (18).

W rozliczeniach podatkowych za 2017, płatnik nie będzie już sporządzał rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Wynika to z nowelizacji uchylającej art. 37 ustawy o PIT. 

Od 1 stycznia 2018 – jako płatnicy składek – będą Państwo rozliczali się z ZUS, korzystając
 z indywidualnego rachunku bankowego.

Przypominamy, że do wygenerowania deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-4R za rok 2017 w formie elektronicznej służy moduł e-PIT, który utworzy pliki w wymaganym formacie xml do Urzędu Skarbowego. Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.

Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej proszę o kontakt 
w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji. 

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu