Krajowy System e-Faktur KSeF (szkolenie 28 i 29 listopada 2023)

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenia 
Krajowy System e-Faktur KSeF zorganizowane dla Użytkowników systemów Agrobex Info.

Termin szkolenia:
28 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. 10:00 - 15:00 (szkolenie stacjonarne)
29 listopada 2023 r. (środa) w godz. 10:00 - 14:00  (webinarium)

Program szkolenia:
1. Krajowy System e-Faktur:
    - zasady działania KSeF
    - dostęp do faktur w systemie KSeF
    - archiwizacja faktur w systemie KSeF
    - nadawanie uprawnień w KSeF
    - biała lista a KSeF

2. Faktury ustrukturyzowane:
    - zakres faktur objętych obowiązkowym KSeF
    - zasady wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych
    - korekta faktury ustrukturyzowanej
    - rozliczenie korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę
    - rodzaje faktur i uproszczenia w fakturowaniu

3. Centralizacja rozliczeń VAT a KSeF w JST

Szkolenie poprowadzi:
dr Olga Palczewska-Wielińska
Senior Manager
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Miejsce szkolenia stacjonarnego:

Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin - sala B
Poznań
ul. Węgorka 20

Koszt szkolenia (stacjonarne):
590 zł + VAT (zgłoszenia do 11.11.2023r.)
640 zł + VAT (zgłoszenia od 12.11.2023r.)

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych (pobierz oświadczenie)

Koszt szkolenia stacjonarnego obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, parking strzeżony.

Koszt szkolenia (webinarium):
390 zł + VAT (zgłoszenia do 11.11.2023r.)
440 zł + VAT (zgłoszenia od 12.11.2023r.)
zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych (pobierz oświadczenie)


Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać 
do 25 listopada 2023r. :
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: agrobex.info/szkolenia
e-mailem: biuro@agrobex-info.pl (zgłoszenie powinno zawierać adresy e-mail uczestników)
telefonicznie: 61 84 64 100 

O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu będzie rozliczana fakturą na podstawie zgłoszenia – proszę nie wpłacać zaliczek.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed szkoleniem, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu