Elektroniczne potwierdzenie sald w EWD - zakup z rabatem

Szanowni Państwo

 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek raz do roku przeprowadzić inwentaryzację należności i aktywów finansowych.

 

Potwierdzenie sald jest jedną z form inwentaryzacji, polegająca na wzajemnym uzyskaniu oświadczeń od kontrahentów na temat rozrachunków, które wynikają z prowadzonej księgowości.

 

Inwentaryzację należności w formie potwierdzonych sald możemy przeprowadzić nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i nie później niż do 15 dnia następnego roku.

 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji należności w systemie KFWin służy moduł Odsetki. Dla ułatwienia i obniżenia kosztów związanych z ich dystrybucją, proponujemy skorzystać z dedykowanego modułu EWD (Elektroniczna Wersja Dokumentu).

Za pomocą tego modułu nie tylko dokonamy wysyłki elektronicznego potwierdzenia sald, ale również damy możliwość elektronicznej odpowiedzi każdemu kontrahentowi.

 

Zainteresowanych modułem zapraszam do zapoznania się z jego opisem:
https://agrobex.info/upload/blog/2023/EWD2023.pdf


Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem lub wyceną modułu EWD, proszę o kontakt.

Zakup modułu EWD w terminie do 30 listopada br. objęty jest dodatkowym 20% rabatem.

 

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

 

Z poważaniem

 

Leszek Nowak
Prezes Zarząduewd