e-Sprawozdania finansowe za 2018 należy podpisać do 31 marca

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami przypominam, że sprawozdania finansowe za 2018 r. należy sporządzić i podpisać do 31 marca (w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego).
Dodatkowo, mimo że 31 marca przypada w tym roku w niedzielę, termin ten nie ulega przesunięciu, tak jak w przypadku terminów podatkowych.

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. Wprowadziła ona obowiązek sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Niezależnie od metody podpisu, data na e-sprawozdaniu jest zapisywana automatycznie.

Nowy moduł e-Wyniki w systemie KFWin
generuje sprawozdania finansowe Bilans, RZiS oraz Przepływy w formacie xml. Tworzenie nowych sprawozdań zostało udostępnione jako rozszerzenie modułów Wyniki i Przepływy bez dodatkowych opłat licencyjnych. Do przygotowania pliku xml zawierającego komplet e-sprawozdań finansowych zalecamy skorzystać z programu eDEK.

Użytkowników, u których powstał obowiązek przygotowania nowych sprawozdań, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu