Deklaracje VAT składane elektronicznie

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami przypominam, że ustawa o VAT z 1 grudnia 2016 r. (DZ.U. poz. 2024) wprowadziła obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:

  • zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
  • będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;
  • obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników, biura rachunkowe).

Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej online dotyczy podmiotów, które w ten sam sposób mają obowiązek składania informacji PIT-11, PIT-40 i PIT-8C.
Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

Uprzejmie informuję, że przygotowanie deklaracji VAT do wysyłki elektronicznej jest realizowane w systemie księgowym KFWin poprzez moduł eVAT.

Firmy zainteresowane nowym rozwiązaniem, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarząduvat