Komunikat dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego KPWin

Dotyczy:
   1.Obliczania zaliczek na podatek dochodowy,
   2.Kwoty minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2019,
   3.Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
   4.Współczynnika do ekwiwalentu za urlop na rok 2019,
   5.Skali podatkowej na rok 2019,
   6.Formularzy PIT-11, PIT- 40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R.
   7.Terminy złożenia informacji: PIT-11, PIT-8C, PIT-R

Szanowni Państwo,
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.08.16.

Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników pobierających wersję 
z Internetu.
W systemie KPWin należy:
1.    Przed tworzeniem dochodów m-ca stycznia 2019 (dotyczy list płac, umów i rachunków) należy uzupełnić słownik ”Parametry miesiąca” i Parametry roku”.
2.    Aktualizacji słowników dokonujemy wybierając moduł Serwis-> Słownik-> Aktualizacja i odpowiednio pkt.1 i pkt.2.
2.1.  Dodając styczeń 2019 do słownika miesiąca system podpowiada minimalne wynagrodzenie - kwotę 2250,00 zł., pozostałe wartości nie ulegają zmianie.
2.2.  Dodając rok 2019 do słownika roku system podpowiada:
    a)    Prognozowane wynagrodzenie miesięczne wykorzystywane do ograniczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które na rok 2019 wynosi 4765,00zł.
    b)    Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, który na rok 2019 wynosi 20,92.
3.    Skala podatkowa na rok 2019 bez zmian w stosunku do wartości z 2018.
4.    Aktualne wzory formularzy dla deklaracji podatkowych składanych za rok 2018: PIT-11(24), PIT-8AR (7), PIT-4R (8), PIT-8C (9) i PIT-R (19).
5.    Przypominamy, że informacje podatkowe: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 należy przesłać do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że do wygenerowania deklaracji podatkowych za rok 2018 w formie elektronicznej
służy moduł e-PIT, który utworzy pliki w wymaganym formacie xml do Urzędu Skarbowego.
Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.

Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu