Zmiany w podatkach 2018 (CIT, VAT i PIT) - szkolenie 11 stycznia 2018r.

Szanowni Państwo
Zapraszamy na szkolenie zmiany w podatkach 2018 (CIT, VAT i PIT) - szkolenie 11 stycznia 2018r.  zorganizowane dla Użytkowników systemów Agrobex Info.

Termin szkolenia:
11 stycznia 2018r. (czwartek) w godz. 10:00 - 15:00

Pogram szkolenia:
Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r.
1)    Nowa kategoria dochodów – zyski kapitałowe
2)    Cienka kapitalizacja – ograniczenia w odliczaniu kosztów finansowania
3)    Ograniczenia w odliczaniu wydatków na usługi i wartości niematerialne
4)    Minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne
5)    Nieodpłatne świadczenia na rzecz podmiotów powiązanych
6)    Wierzytelności w kosztach podatkowych
7)    Wtórne nabycie wartości niematerialnych i prawnych
8)    Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej
9)    Pozostałe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
10)   Przepisy przejściowe
Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 2018 r.
1)    Mechanizm podzielonej płatności („split payment”)
2)    Pozostałe zmiany w VAT
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeniach społecznych od 2018 r.
1)    Programy motywacyjne
2)    50% koszty uzyskania przychodów
3)    Świadczenia zwolnione z opodatkowania
4)    Naliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5)    Pozostałe zmiany w PIT i ZUS

Szkolenie poprowadzi:
Rafał Kosin
Doradca podatkowy
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Miejsce szkolenia:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin - sala B
Poznań
ul. Węgorka 20

Koszt szkolenia:
390 zł + VAT (zgłoszenia do 26.12.2017r.)
440 zł + VAT (zgłoszenia od 27.12.2017r.)

Koszt obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat, parking strzeżony.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać do 7 stycznia 2018r.:

  • poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: agrobex.info/szkolenia
  • e-mailem: biuro@agrobex-info.pl
  • telefonicznie: 61 84 64 100

O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu będzie rozliczana fakturą na podstawie zgłoszenia – proszę nie wpłacać zaliczek.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed szkoleniem, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń.

Zapraszając do uczestnictwa w szkoleniu, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Leszek Nowakvat, cit, pit