Zmiany w JPK_VAT od 1 lipca br.

Szanowni Państwo,

Przypominam, że od 1 lipca br. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179) 

W związku z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce w rozporządzeniu m.in. wprowadzono nowe oznaczenia:
  • WSTO_EE - dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (oznaczenie to zastąpiło dotychczasowe „SW” i „EE”);
  • IED - Interfejs Elektroniczny Dostawca.
Ponadto wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a w szczególności:
  • zniesiono obowiązek stosowania oznaczenia „MPP”;
  • wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów jednorazowych. dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość;
  • doprecyzowano przepisy dotyczące oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych;
  • wyłączono stosowanie oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”;
  • wyłączono stosowanie symboli procedur do dokumentów „RO”.
Uwaga:
Nowy wzór dokumentu JPK_VAT z deklaracją obowiązuje od rozliczenia za styczeń 2022 r.
Za okresy od lipca do grudnia 2021 r. stosujemy obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K), z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia zmieniającego.

Omówienie zmian na stronach MF:

W przypadku zainteresowania nowymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt z konsultantami.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu


jpk