Zmiany podatkowe „Polski Ład” w systemie KPWin

Szanowni Państwo,

W dniu 16.11.2021 została podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianach podatkowych zapisanych w programie „Polski Ład”. Pomimo licznych zmian (nowelizacja dotyczy ponad 26 ustaw), ustawodawca nie przewiduje wydłużenia vacatio legis i większość przepisów zacznie obowiązywać od 1.01.2022r. 
Aktualnie pracujemy nad dostosowaniem systemów, w szczególności systemu kadrowo – płacowego KPWin do nowych rozwiązań. Jednak mając na uwadze zakres zmian  szacujemy, że potrzebujemy ok. 2 miesięcy na przygotowanie aktualizacji systemów. 

Zakładamy, że najważniejsze zmiany w systemie KPWin zostaną udostępnione pod koniec 2021r, co pozwoli prawidłowo naliczyć wynagrodzenia od stycznia 2022r. Informacje o postępach prac i dostępnej wersji przekażemy w II połowie grudnia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na zakres zmian, ograniczyliśmy możliwość przyjmowania zleceń na inne prace w systemie KPWin. 
Priorytetem jest dla nas dostarczenie Państwu nowych rozwiązań pozwalających na właściwe rozliczenie wynagrodzeń w 2022r.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu