Zatory Płatnicze w systemie KFWin

Szanowni Państwo,

Przypominam, że 31 stycznia 2022 r. upływa termin na złożenie sprawozdania o stosowanych w 2021 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
Obowiązek przekazania Sprawozdania wynika z art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 tj. z dnia 08.03.2021) i dotyczy następujących kategorii podmiotów:
- podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; oraz
- podatników podatku dochodowego od osób prawnych, innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

System KFWin przygotowuje dedykowane raporty zobowiązań i należności do sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w module Zatory Płatnicze.

W przypadku zainteresowania tymi rozwiązaniami w systemie KFWin, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu