Ustawa wprowadzająca e-faktury przyjęta przez Sejm

Szanowni Państwo,

16 czerwca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzający obowiązkowe e-Faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF) (dalej: „Ustawa”).

Poprawki do projektu Ustawy zgłoszone podczas trwania prac w komisji sejmowej zostały częściowo uwzględnione, a dotyczą one przede wszystkim wystawiania faktur w trakcie trwania awarii.

Obecnie Ustawa oczekuje na przekazanie do Senatu RP w celu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.

Poniżej prezentujemy je ponownie z uwzględnieniem wprowadzonych poprawek:

 • e-Faktury będą obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. dla podatników VAT posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, jeśli to stałe miejsce prowadzenia działalności będzie uczestniczyło w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.

 • podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub przedmiotowo będą zobowiązani do wystawiania e-Faktur od 1 stycznia 2025 r.

 • obowiązkowym KSeF nie będą objęte:

  • faktury konsumenckie (B2C),

  • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych),

  • faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • W przypadku awarii KSeF faktury (w tym faktury korygujące) podatnicy będą mogli wystawiać w trybie offline poza KSeF i przesyłać je do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii.

 • W przypadku czasowej niedostępności występującej po stronie podatnika albo okresie trwania awarii KSeF, podatnicy będą mogli wystawiać faktury (w tym faktury korygujące) w trybie offline poza KSeF a następnie dostarczyć faktury do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia.

 • Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z KSeF będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.

 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia kwot w walutach obcych na PLN nadal będzie stosowany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 e-Faktury jeżeli zostanie ona przesłana do KSeF kolejnego dnia roboczego.

 • Podatnicy zobowiązani do stosowania e-Faktur będą mogli wystawiać faktury uproszczone (z kwotami do 450 zł albo 100 euro), w tym paragony fiskalne uznane za faktury, tylko do 31 grudnia 2024 r.

Jednocześnie informuję, że prowadzimy prace związane z integracją naszych systemów z Krajowym Systemem e-Fakturowania (KSeF).

W pierwszym etapie będzie to pobieranie faktur z KSeF w systemie Archiwum Dokumentów (ADU) oraz wysyłka faktur do KSeF w systemach Fakturowanie i HTWin.

Przypominam, że system ADU pozwala nie tylko na pobranie, ale również rozpisanie kosztów. Taki dokument trafia automatycznie do systemu księgowego.

Import faktur z KSeF do systemu księgowego KFWin będzie odbywał się poprzez moduł Dekret (poprzez ten moduł dekretujemy już faktury sprzedaży i zakupu z innych systemów).

Ze względu na dynamikę zmian w tym zakresie, będziemy informować Państwa o postępie prac w naszych systemach oraz o planowanych terminach szkoleń.

Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących działania systemów.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu