Ulga w PIT dla pracowników do 26 roku życia już od 1 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów od 1 sierpnia br. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  (zwolnienia dochodów dla osób do ukończenia 26 roku życia), system kadrowo – płacowy KPWin wymaga dostosowania do aktualnego stanu prawnego.
Zmiany dotyczą między innymi:
- Wprowadzenia oświadczeń dla osób do ukończenia 26 roku życia.
- Uwzględnienie kwoty zwolnionej z podatku (do wysokości 35 636,67 do końca 2019 oraz  85.528 zł od 2020 roku) z uwzględnieniem innych zwolnień np. 50 % kosztów dla twórców.
- Zastosowania kwoty kosztów uzyskania i ulgi podatkowej.
- Uwzględnienia dochodów zwolnionych przy naliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- Zaniechania poboru zaliczki na podatek w 2019r. dla osób, które złożyły specjalne oświadczenie.

Zgodnie z ustawą, dopiero od przyszłego roku pracodawca jako płatnik zaliczek na PIT będzie stosował zwolnienie automatycznie. Do końca tego roku preferencję uwzględni tylko tym pracownikom, którzy złożą specjalne oświadczenie. O stosowaniu ulgi będzie decydował wiek pracownika na moment uzyskania przychodu.

Informujemy, że wynagrodzenia wypłacone od 1.08.2019r. dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i złożyły oświadczenie o zaniechaniu poboru zaliczek na podatek dochodowy wymagają naliczenia w nowej wersji 1.19.00 programu KPWin.

Listy przygotowane na starszych wersjach będą naliczały podatki bez uwzględnienia omawianych zmian. W takich przypadkach ulga dla osób do 26 roku życia będzie uwzględniona w deklaracji PIT-11 za 2019r.

Kończymy prace nad aktualizacją programu, o udostępnieniu wersji powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Firmy zatrudniające osoby poniżej 26 roku życia prosimy o śledzenie zmian i ewentualnie o kontakt z konsultantami w celu ustalenia harmonogramu wdrożenia zmian w programie.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządupit