system KFWin zawiera zmiany w zakresie JPK_VAT

Szanowni Państwo,
Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179)  obowiązują od 1 lipca 2021r. 

System KFWin od wersji 2.17.06 zawiera zmiany w zakresie JPK VAT:

  • zniesiono obowiązek stosowania oznaczenia „MPP”;
  • wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów jednorazowych. dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość;
  • wyłączono stosowanie oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”;
  • wyłączono stosowanie symboli procedur do dokumentów „RO”.
  • zmiana znacznika "SW" na "EE" dla sprzedaży wysyłkowej do UE na rzecz osób fizycznych,
  • wprowadzono nowe oznaczenie IED - Interfejs Elektroniczny Dostawca

Uwaga:
Za okresy od lipca do grudnia 2021r. stosujemy obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K), z uwzględnieniem nowych zasad wynikających z rozporządzenia zmieniającego.

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej, proszę o kontakt w celu ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządujpk