Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Szanowni Państwo

Przypominam, że sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2022 r. należy złożyć do 2 maja 2023 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 2414) nałożyła dodatkowo na wszystkich przedsiębiorców obowiązek złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy. 

Zmienione zostały także regulacje dotyczące postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności określono przesłanki, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej. 

System KFWin przygotowuje dedykowane raporty zobowiązań i należności do sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w module Zatory Płatnicze.

W przypadku zainteresowania tymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt z konsultantami.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu