Sprawozdanie GUS Z-12 za 2022 należy złożyć do 31 marca br.

Szanowni Państwo,
Pracodawcy, którzy zostali wylosowani przez GUS, są zobligowani do przekazania w terminie do 31 marca 2023 r. sprawozdania Z-12.

Informuję, że przygotowaliśmy w systemie kadrowo – płacowym KPWin dodatkowy moduł Sprawozdanie Z-12 za 2022r. za pomocą, którego możliwe jest wytworzenie danych potrzebnych do wypełnienia sprawozdania GUS o strukturze wynagrodzeń według zawodów.

Ze względu na skalę trudności badania Z-12, oferujemy pomoc w sporządzeniu sprawozdania.
Koszt usługi jest zależny od liczby pracowników podlegającym badanu oraz wybranego zakresu usługi w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.

Warunkiem niezbędnym do prawidłowego sporządzenia Sprawozdania Z-12 jest kompletność danych w systemie KPWin, między innymi w zakresie: stażu pracy, czasu pracy oraz zastosowana kwalifikacja zawodów dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem z usługi przygotowania sprawozdania Z-12 proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu wizyty konsultanta.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu