RODO - Nowe obowiązki administratorów danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego Rozporządzeniem RODO).
Na administratorach danych osobowych spoczywają nowe obowiązki, między innymi konieczność zawarcia z podmiotami współpracującymi umowy w formie pisemnej na powierzenie przetwarzania danych.
W odpowiedzi na liczne zapytania z Państwa strony, dla użytkowników naszych systemów został przygotowany standardowy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, regulujący kwestie świadczenia serwisu, w tym usług świadczonych zdalnie.

Przygotowaliśmy dla Państwa umowę w dwóch wariantach:

·         Kreator umowy dostępny na naszej stronie po zalogowaniu
      https://agrobex.info/logowanie
·         Umowę w formacie pdf do pobrania i ręcznego wypełnienia
      http://agrobex.info/link/rodo

W przypadku akceptacji treści umowy, proszę o wypełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą tradycyjną 2 egzemplarzy umowy
, z których jeden zostanie odesłany do Państwa.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu