Problemy techniczne z Wykazem Podatników VAT

Szanowni Państwo,

Informuję, że w systemie KFWin mogą pojawiać się problemy z pobieraniem danych z wykazu Płatników VAT o czym informuje MF:
Informujemy, że w dniu 30 listopada 2022 r. występują problemy techniczne podczas korzystania z wyszukiwarki wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Trwają prace nad przywróceniem poprawności działania usług.

Treść komunikatu:

Do czasu przywrócenia przez MF poprawności działania usługi, pobieranie danych przez system księgowy KFWin może nie działać poprawnie.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu