Praca zdalna w systemach KPWin i Portal Pracowniczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z nowelizacją kodeksu pracy została przygotowana nowa wersja systemu kadrowo-płacowego
KPWin 1.12.20 zawierająca zmiany wprowadzone w 04/2023.

Najważniejsze zmiany:
1. Możliwość rejestracji różnych typów „pracy zdalnej” z wyborem odpłatności,
2.  Dodano nowe zwolnienie z wykonywania pracy:
Siła wyższa – 2 dni lub 16 godzin z prawem do 50% wynagrodzenia,
Urlop opiekuńczy – dodatkowe 5 dni bez prawa do wynagrodzenia,
3.  Nowe zasady udzielania i rozliczania urlopów macierzyńskich oraz  rodzicielskich, z możliwością przeliczenia wysokości świadczeń.
4. Nowy wzór świadectwa pracy 

W związku z licznymi zmianami oraz koniecznością dostosowania struktur baz danych zalecamy wykonanie instalacji przez naszych konsultantów.
Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących nowych funkcjonalności oraz działania systemu. 

Przypominam, że względu na napięty harmonogram preferujemy wykonywanie usług w formie zdalnej.
Dla użytkowników Portalu Pracowniczego przygotowaliśmy nowy moduł, zawierający zmiany dotyczące „pracy zdalnej”.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu