PPK w praktyce - szkolenie 19 lutego 2020r.

Szanowni Państwo
Zapraszamy na szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce, zorganizowane dla Użytkowników systemów Agrobex Info.

Termin szkolenia:

19 lutego 2020r. (środa) w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia:
1. Pracownicze Plany Kapitałowe
- PPK podstawowe informacje 
- Cel wdrożenia PPK 
- Nowe obowiązki pracodawcy w PPK  
- Zasady uczestnictwa i rezygnacji z PPK 
- Koszty programu PPK 
- Wpłaty i wypłaty PPK 
- Instytucje finansowe i ich rola w PPK 
- Fundusze daty zdefiniowanej i polityka inwestycyjna w PPK 
- Wnioski po pierwszej turze wdrożenia PPK 
2. Sesja pytań i odpowiedzi
3.
Prezentacja modułu PPK w systemie KPWin

Szkolenie poprowadzi:
Patrycjusz Marcinkowski
Prezes Zarządu
Marcinkowski Broker Sp. z o.o.

Miejsce szkolenia:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin - sala B
Poznań
ul. Węgorka 20

Koszt szkolenia:
490 zł + VAT (zgłoszenia do 31.01.2020r.)
550 zł + VAT (zgłoszenia od 1.02.2020r.)
zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych (pobierz oświadczenie)

Koszt obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, parking strzeżony.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać do 17 lutego 2020r.:
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: agrobex.info/szkolenia
e-mailem: biuro@agrobex-info.pl
telefonicznie: 61 84 64 100

O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu będzie rozliczana fakturą na podstawie zgłoszenia – proszę nie wpłacać zaliczek.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed szkoleniem, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń.

Zapraszając do uczestnictwa w szkoleniu, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu