Polski Ład 2.0 w KPWin - zmiany przepisów od 1 lipca 2022

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2022r. zaczyna obowiązywać kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany:
  • obniża dolną stawkę PIT z 17% do 12%,
  • z uwagi na zmianę stawki podatkowej na 12% zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek do 3.600 zł. Spowoduje to, że kwota  zmniejszająca miesięczny podatek u pracowników wynosić będzie 300 zł,
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej – zniknie mechanizm naliczania ulgi przy obliczaniu zaliczki od wynagrodzeń przez płatników,
  • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie (do tej pory wszystkie zasiłki były wyłączone z ulg podatkowych),
  • zostaje zniesiony mechanizm odraczania zaliczek na podatek dochodowy.
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.12.00, zawierająca w/w zmiany przepisów obowiązujące od 01.07.2022. 

Nowa wersja systemu realizuje zmiany podatkowe automatycznie dla dochodów od 1 lipca 2022r.

W związku z licznymi zamianami oraz krótkim terminem vacatio legis, prosimy o staranną weryfikację naliczeń wynagrodzeń, bieżące śledzenie zmian publikowanych na naszej stronie internetowej oraz aktualizowanie systemu KPWin.

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej, proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu