Od 1 lipca 2020 obowiązuje nowa matryca VAT

Szanowni Państwo,

Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) wprowadziła zmiany, które ostatecznie będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r.
Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z nowym zakresem stosowania obniżonych stawek VAT (5%, 8%) - zmieniono załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT.

Wraz z wejściem w życie nowej matrycy, zmienią się symbole statystyczne stosowane do celów VAT. Zarówno do towarów, jak i do usług, nie będą miały już zastosowania symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.


Zamiast Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) będzie stosowana:
- Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz
aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.


System
HTWin od wersji 1.05.05 daje możliwość korzystania z opisanych zmian, a dodatkowo umożliwia wykorzystanie kodów CN. Wydruk kodów CN na fakturach wymaga zmian w definicji formularza wydruku faktury. 

W przypadku zainteresowania nowymi rozwiązaniami w systemie HTWin, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu
.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarząduvat