Obowiązkowe e-faktury od 1 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo,

17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.
Przypominam, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) powstał 1 stycznia 2022 r. na podstawie nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2076). 

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur.

Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. 
Faktura po jej wystawieniu jest wysyłana z systemu finansowo-księgowego (fakturowania) za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.
Informuję, że prowadzimy prace związane z integracją systemów Archiwum Dokumentów, Fakturowanie i HTWin z Krajowym Systemem e-Fakturowania.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu