Obniżone stawki podatku VAT przedłużone

Szanowni Państwo,

Przypominam, że 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.
Rozporządzenie przedłuża dotychczasowe obniżone stawki VAT na określone towary i usługi, w tym m.in.:
  • stawkę 0% VAT dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) z wył. importu z art. 138i ust. 1 ustawy o VAT – przedłużona do 31 marca 2024 r.
  • stawkę 0% VAT do dostawy produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych rozpoczętych przed 17 maja 2022 r. przez OPP, w odniesieniu do których to dostaw spełnione zostały warunki określone w Rozporządzeniu,
  • stawki 8% VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu (z wył. importu z art. 138i ust. 1 ustawy o VAT) wybranych produktów nawozowych wymienionych w Rozporządzeniu m.in. środków polepszających glebę, nawozowych produktów mikrobiologicznych – przedłużona do 31 grudnia 2024 r.
Rozporządzenie z 9 grudnia 2023 zastąpiło poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu


vat