Nowy moduł Split Payment w systemie KFWin od 1 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2018r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Do realizacji nowych zadań w systemie finansowo – księgowym KFWin w wersji 2.13.00 został przygotowany nowy moduł Split Payment.
Realizacja mechanizmu podzielonej płatności wymaga wydzielenia w księgach rachunkowych dodatkowego konta analitycznego „Rachunek VAT” powiązanego z kontem „Rachunek bankowy”. Nowe konto księgowe należy przypisać do symbolu dowodu odpowiedniego dla danego konta bankowego (Słownik dowodów). Podanie numeru rachunku VAT konieczne jest w przypadku Importu wyciągów bankowych.

Nowy moduł Split Payment będzie stosowany:
·       podczas przygotowania przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (moduł Banki),
·       podczas automatycznego importu wyciągu (moduł Import Wyciągów).

Nabywca, który zdecyduje się przelać należność w systemie podzielonej płatności, będzie zlecał jeden przelew , a nie dwa – będzie to specjalny komunikat przelewu.

Zgodnie z art. 108a p.3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r., zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:
1)    kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
2)    kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
3)    numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
4)    numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Nowy moduł Split Payment będzie automatycznie włączony dla wszystkich użytkowników systemu KFWin, korzystających z modułu Banki oraz Import Wyciągów.

Moduł jest objęty jednorazową opłatą, która zostanie naliczona w lipcu br.

Od wartości tego modułu nie będzie naliczana konserwacja systemu oraz nie zmieni się opłata dzierżawy miesięcznej (w przypadku posiadania licencji w formie dzierżawy).

Użytkowników zainteresowanych skorzystaniem z pomocy podczas konfigurowania nowego modułu Split Payment, proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu wizyty konsultanta.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządu