Nowy JPK w systemach KFWin, Fakturowanie i HTWin

Szanowni Państwo,
Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) obowiązują od 1 października 2020r.
Systemy KFWin i Fakturowanie wersja 2.16.xx oraz HTWin wersja 1.06.xx, zawierają zmiany w zakresie nowego JPK.
Nowe wersje systemów poprzez moduł Nowy JPK (2020) pozwalają na:
- rozszerzoną ewidencję dokumentów, 
- rozszerzoną dekretację sprzedaży (Fakturowanie i HTWin)
- wysyłkę w pliku JPK_V7M danych zawierających ewidencję i deklarację VAT.

Nowe wersje systemów są gotowe do pobrania z naszej strony www.

Nowy moduł Nowy JPK jest automatycznie włączony dla wszystkich użytkowników systemu KFWin, Fakturowanie i HTWin, korzystających z modułu JPK. 
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, moduł jest objęty jednorazową opłatą, która zostanie naliczona w październiku br. 
Konserwacja (dzierżawa) modułu Nowy JPK zastąpi dotychczasowe konserwacje modułów JPK i eVAT.

W przypadku zainteresowania nowymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu.
Użytkowników, korzystających z automatycznej dekretacji z „obcego” systemu poprzez moduł Dekret w systemie KFWin, prosimy o kontakt z konsultantem w celu przygotowania indywidualnych zmian w dekretacji. Dostosowanie modułu Dekret do nowego JPK jest objęty dodatkową jednorazową opłatą, która nie wpłynie na zmianę konserwacji / dzierżawy modułu. 

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu


jpk