Nowy JPK_VAT od 1 października 2020

Szanowni Państwo,

Przypominam, że zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) będą obowiązywać od 1 października 2020r.

Systemy
KFWin i Fakturowanie wersja 2.16.00 oraz HTWin wersja 1.06.00, zawierają zmiany w zakresie nowego JPK.
Nowe wersje systemów poprzez moduł Nowy JPK (2020) pozwalają na:
- rozszerzoną ewidencję dokumentów,
- rozszerzoną dekretację sprzedaży (Fakturowanie i HTWin),
- wysyłkę w pliku JPK_V7M danych zawierających ewidencję i deklarację VAT.

Zakończyliśmy również testowe wdrożenia nowych wersji systemów u wybranych klientów.
Nowe wersje systemów są gotowe do pobrania z naszej strony www.

W przypadku zainteresowania nowymi rozwiązaniami,
prosimy o kontakt z konsultantami w celu instalacji i właściwego skonfigurowaniu systemu.

Moduł jest objęty jednorazową opłatą, która zostanie naliczona w październiku br.

Użytkowników, którzy korzystają z automatycznej dekretacji z „obcego” systemu poprzez moduł Dekret w systemie KFWin, prosimy o kontakt z konsultantem w celu przygotowania indywidualnych zmian w dekretacji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządujpk