Nowa wersja JPK_FA(2) od 1 lipca 2019r.

Szanowni Państwo,

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają faktury w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazania na żądanie organów podatkowych danych w plikach JPK.
Od 1 lipca 2019 r. należy je przesyłać w nowej wersji struktury JPK_FA(2).
Oznacza to, że od tej daty wszystkie faktury sprzedaży (również te wystawione przed 1 lipca) muszą być raportowane według nowej wersji struktury JPK_FA(2).

Na naszej stronie internetowej dostępne są nowe wersje systemów księgowego
KFWin 2.13.12 oraz sprzedaży HTWin 1.04.16, które umożliwiają generowanie pliku JPK_FA w nowej strukturze.
Użytkowników, u których powstał obowiązek przygotowania plików w nowy strukturach, prosimy o kontakt z konsultantami w celu właściwego skonfigurowaniu systemu.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządujpk