Nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016r. (Dz.U., poz. 1864) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, które wprowadziło nową klasyfikację środków trwałych zwaną dalej KŚT2016. Wprowadzone zmiany dotyczą nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup i rodzajów.
Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Ustawodawca zdecydował, że do końca 2017 r. należy stosować KŚT z 2010 r. w następujących sprawach:

·         podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
·         ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości,
·         dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.

Nowa klasyfikacja KŚT2016 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 r.

Oznacza to, że całkowite odejście od stosowania KŚT z 2010 r. poprzedza okres przejściowy, w którym jednostki będą musiały dostosować ewidencję księgową środków trwałych do nowej KŚT tak, aby z dniem 1 stycznia 2018 r. środki trwałe były przyporządkowane już wg nowych definicji grup i rodzajów klasyfikacyjnych.

Uprzejmie informuję, że przygotowaliśmy specjalny moduł KŚT2016 w systemie STWin, który ułatwi Państwu wykonanie tej pracy.

Moduł ten zawiera listę wszystkich środków w tym nr inwentarzowy, nazwę środka, dotychczas obowiązujące KŚT 2010 r., nowe KŚT 2016 oraz informację o sposobie przypisania nowego KŚT przez Użytkownika (ręczne lub automatyczne).
W module nowa klasyfikacja zostanie przypisana automatycznie do większości środków trwałych na podstawie klucza powiązań pomiędzy starą i nową KŚT.

Nowy moduł KŚT2016 można zainstalować już w kartotece roku 2017, aby Użytkownik mógł przygotować się do zmiany przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast dokonane w module zmiany zostaną przeniesione do kartoteki środków trwałych po rozliczeniu roku 2017, czyli w folderze roku 2018.
Po przeniesieniu powyższych zmian kartoteka każdego środka trwałego będzie zawierała informacje o poprzednio obowiązującym KŚT z 2010 r. oraz o nowym KŚT 2016.

Nowy moduł KST2016 jest dostępny wyłącznie w wersji Windows systemu Środki Trwałe (STWin).

Firmy posiadające system w wersji DOS, zainteresowane nowym rozwiązaniem proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów przejścia na wersję Windows.

Użytkowników posiadających system STWin zainteresowanych skorzystaniem lub wyceną nowego modułu KŚT2016, proszę o kontakt.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu