Komunikat dla użytkowników systemu kadrowo-płacowego KPWin

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 2.01.03 lub nowsza.

Poniższa informacja dotyczy:

 1. Konfiguracji parametrów na nowy rok:

  • Kwoty minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024,
  • Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • Współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop na rok 2024,
  • Skali podatkowej na rok 2024,
 2. Nowych formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R.

 3. Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377, dalej: „Rozporządzenie”). Zgodnie z Rozporządzeniem wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa wynosi 0,3% kwoty tych podatków pobranych przez płatnika.

Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników pobierających wersję z Internetu.

W systemie KPWin należy:

 1. Przed tworzeniem dochodów m-ca stycznia 2024 (dotyczy list płac, umów i rachunków) dodać lub uzupełnić parametry miesiąca wybierając Serwis-> Słownik-> Parametry miesiąca.

  Dodając styczeń 2024 do słownika miesiąca system podpowiada minimalne wynagrodzenie - kwotę 4 242,00 zł oraz zerowy % składki zdrowotnej z podatku, pozostałe wartości nie ulegają zmianie. Od lipca wynagrodzenie minimalne wynosi 4 300 zł.

 2. Założyć lub zaktualizować dane na 2024r. w słowniku parametry roku wybierając Serwis-> Słownik-> Parametry roku. Poniżej prawidłowo wypełnione wskaźniki:

  • Skala podatkowa na rok 2024   Uwaga: od 1 stycznia 2024 r. limit zwolnień dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znów będzie wynosił 1 tys. zł, a nie 2 tys. zł.

  • Wynagrodzenia   Dodając rok 2024 system podpowiada:

   1. Kwotę miesięcznej ulgi podatkowej, która na rok 2024 wynosi 300 zł
   2. Prognozowane wynagrodzenie miesięczne do ograniczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które na rok 2024 wynosi7 824 zł.
    Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024
   3. Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, który na rok 2024 wynosi 20,92.
 3. W nowej wersji systemu są dostępne wzory formularzy dla deklaracji podatkowych składanych za rok 2023 wg stanu na dzień 19.12.2023: PIT-8AR (13), PIT-4R (13), PIT-11(29), PIT-R(21). Wszystkie formularze zostaną udostępnione do samodzielnego pobrania od 4.01.2024r.
 4. Wysokość wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 0,3%. Płatnicy, którzy naliczają wynagrodzenie muszą zmienić samodzielnie dotychczasowe ustawienia.

Przypominamy, że do wygenerowania deklaracji podatkowych za rok 2023 w formie elektronicznej służy moduł e-PIT, który utworzy pliki w wymaganym formacie xml do Urzędu Skarbowego.

Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.

Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

W związku z zapowiadanymi zamianami oraz trwającymi pracami nad ustawami budżetowymi prosimy o staranną weryfikację naliczeń wynagrodzeń, bieżące śledzenie zmian publikowanych na naszej stronie internetowej oraz aktualizowanie systemu.

Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących działania systemu.

Przypominam, że ze względu na napięty harmonogram, w styczniu preferujemy wykonywanie usług w formie zdalnej.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu