Komunikat dla użytkowników systemu kadrowo-płacowego KPWin

Szanowni Państwo,
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.10.24 z 16.12.2021r.

Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników pobierających wersję z Internetu.

W systemie KPWin należy:
1. Przed tworzeniem dochodów m-ca stycznia 2022 (dotyczy list płac, umów i rachunków) uzupełnić słownik Parametry miesiąca i Parametry roku. 
2. Aktualizacji słowników dokonujemy wybierając moduł Serwis-> Słownik-> Aktualizacja i odpowiednio pkt.1 i pkt.2.
2.1. Dodając styczeń 2022 do słownika miesiąca system podpowiada minimalne wynagrodzenie - kwotę 3010,00 zł. oraz 0% składki zdrowotnej z podatku, pozostałe wartości nie ulegają zmianie.
         
2.2. Dodając rok 2022 do słownika roku system podpowiada:
- Zmianie ulega miesięczna ulga, która na rok 2022 wynosi 425 zł
- Prognozowane wynagrodzenie miesięczne wykorzystywane do ograniczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które na rok 2022 wynosi 5922 zł.
- Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, który na rok 2022 wynosi 20,92.
         
3. Skala podatkowa na rok 2022 
        
4. Aktualne wzory formularzy dla deklaracji podatkowych składanych za rok 2021 wg stanu na dzień 23.12.2021: PIT-11(27), PIT-8AR (11), PIT-4R (12), PIT-R (20).

5. Nowe ulgi podatkowe 
    Możliwość rejestracji i ewidencjonowania oświadczeń pracowników w celu zastosowania ulg podatkowych dla:
    - dużych rodzin z co najmniej czwórką dzieci,
    - osób w wieku emerytalnym rezygnujących z pobierania emerytury lub renty rodzinnej,
    - osób powracających z zagranicy
     

6. Ulga dla klasy średniej 
    Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika z umowy o pracę jest między 5 701 zł a 11 141 zł.     Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej.
    - Dodano możliwość wprowadzenia w oświadczeniach – rezygnacja z ulgi dla klasy średniej, w okresie obowiązywania system nie naliczy ulgi z tego tytułu.
    
    - W celu właściwego naliczenia ulgi dla klasy średniej od dochodów 2022, kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania narastają na każdej liście płac w miesiącu.

7. Nowe zasady naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 
    - Brak odliczenia składki w wysokości 7,75% od zaliczki na podatek dochodowy
    - Ograniczenie składki w wysokości 9% do kwoty faktycznej zaliczki na podatek obliczone wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021r.

8. Zmiana zasad ustalenia ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.
    Od 2022 r. wysokość ryczałtu zależy od mocy a nie od pojemności silnika samochodu. 

9. Zmiany w naliczeniu i wypłacie świadczeń z ZUS
    Najnowsza wersja systemu zawiera następujące zmiany:
    - Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu, świadczenie w wysokości 80%.
    - Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, skrócenie okresu z 3 do 1 miesiąca
    - Do okresu zasiłkowego (182 dni) są wliczane niezdolności do pracy z pominięciem kodów choroby (z wyjątkiem ciąży).

Proszę o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie ZUS:

Przypominamy, że do wygenerowania deklaracji podatkowych za rok 2022 w formie elektronicznej służy moduł e-PIT, który utworzy pliki w wymaganym formacie xml do Urzędu Skarbowego. 
Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.

Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu instalacji nowej wersji.
Zalecamy wykonanie "pełnej instalacji" systemu KPWin.

W związku z licznymi zamianami oraz krótkim terminem vacatio legis prosimy o staranną weryfikację naliczeń wynagrodzeń, bieżące śledzenie zmian publikowanych na naszej stronie internetowej oraz aktualizowanie systemu.
Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących działania systemu.
Przypominam, że względu na panująca pandemię COVID-19 preferujemy wykonywanie usług w formie zdalnej.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu


pit