Jednolity Plik Kontrolny - obowiązek od 1 lipca 2016

Szanowni Państwo, 

Od 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.Na początek obowiązek będzie dotyczył największych przedsiębiorców i innych dużych podmiotów, którzy prowadzą księgi rachunkowe (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia). 

Kalendarium obowiązku przesyłania danych w formacie JPK: 

Przedsiębiorcy
i inne podmioty
Plik JPK
na żądanie
Ewidencja VAT
co miesiąc bez wezwania
Duży od 1.07.2016 od 1.07.2016
Średni i mały od 1.07.2018 od 1.01.2017
Mikro przedsiębiorca od 1.07.2018 od 1.01.2018

Przypominam, że przygotowanie danych do przekazania będzie realizowane wyłącznie w wersjach Windows (KFWin, Fakturowanie i HTWin) przez nowy moduł JPK.

Firmy posiadające systemy w wersji DOS, zainteresowane nowym rozwiązaniem, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów przejścia na wersję Windows.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu