Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek od 1 lipca 2016

Szanowni Państwo, 

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmieniająca Ordynację podatkową, nakłada dodatkowe obowiązki na podatników. Obowiązki wiążą się z wprowadzeniem tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. 

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej organy podatkowe będą uprawnione do żądania od podatników prowadzących swoje księgi przy użyciu programów komputerowych przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. 

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 29. Ordynacji podatkowej mali i średni przedsiębiorcy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będą objęci już wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Uprzejmie informuję, że przygotowanie danych do przekazania będzie realizowane w naszych systemach przez nowy moduł JPK.

Firmy zainteresowane nowym rozwiązaniem, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem
Leszek Nowak
Prezes Zarządujpk